Hjärnans fyra tillstånd

Beta Alfa Theta Delta

Vibrationer från rytmiska ljud har en djupgående effekt på vår hjärnas aktivitet. I shamansk tradition har trummor länge använts för att skicka shamanen in i andra medvetande- eller verklighetstillstånd och t.o.m. ut ur hans eller hennes kropp, genom att utnyttja konstanta rytmiska vibrationer. Forskaren Melinda Maxfield, som studerat shamanska medvetandetillstånd, har funnit att ihållande rytmiskt trummande med fyra och ett halvt slag per sekund var nyckeln till att försätta en shaman i hans djupaste medvetandetillstånd.

Det är inget sammanträffande att man hamnar på eller i närheten av 4½ slag per sekund, eller Hertz, eftersom denna takt eller frekvens korresponderar till det translika tillståndet vi hamnar i när hjärnan producerar theta-vågor. På samma sätt ser vi liknande effekter orsakas av det konstanta och rytmiska böne-sjungandet av tibetanska munkar som försätter både dem och t.o.m. ibland dem som lyssnar i djup meditation.

Det finns CD:s att köpa bl.a. hos det amerikanska företaget Brain Sync som fungerar på ett likartat sätt, men eftersom ljudfrekvenserna är datorgenererade är de exakta, enhetliga och kan skapas för att inducera mycket specifika önskade tillstånd i hjärnan. Precis som vi kan ställa in en radiokanal kan man med designade ljud ställa in medvetandet och hjärnan till önskade frekvenser.
Var och en har sin egen personliga eller unika hjärnvågs-aktivitet. Den har rytm och mönster och innehåller Beta-, Alfa-, Theta- och Delta-frekvenser i olika grad under dagens eller dygnets lopp efterhand som hjärnan modulerar signalerna så att de ska passa till det vi sysselsätter oss med.

http://www.brainsync.com/brainlab_chart.asp

 

   

Hjärnans rytmer frekvenser - beta-vågor
Beta

Vakenhet
Koncentration
Förståelse
Igenkännande

Du är klarvaken, pigg. Sinnet är klart, fokuserat. Det kopplar snabbt, lätt och du är inställd på att göra saker och ting som kräver din fulla uppmärksamhet. I Beta-tillstånd kopplar neuronerna i stora antal, i snabb följd och försöker hela tiden hjälpa dig att utföra en topp-prestation. Nya ideer och lösningar på problem dyker blixtsnabbt upp i ditt sinne. Beta-träning är en av de frekvenser som biofeedback-terapeuter använder för att behandla ADD ( Attention Deficit Disorder ). Att lyssna på ljud med rikt innehåll på Beta-vågor hjälper dig att läsa på inför en examen, för idrottsutövning, hålla föredrag, analysera och bearbeta information och andra aktiviteter där mental vakenhet och hög koncentrationsnivå är nyckeln till framgång. Beta-vågor har en omfång på 13-40 Hz.
Beta-tillståndet förknippas med högsta koncentration, utökad vakenhet, hand - öga-koordination och skärpt synförmåga. Nobelprisvinnaren Sir Francis Crick ( DNA-spiralen ) och andra vetenskapsmän anser att 40Hz beta-frekvens kan vara grundläggande för att förstå sammanhang -- aha-upplevelser.

 

   

Hjärnans rytmer frekvenser - alfa-vågor
Alfa

Avslappning
Visualisering
Kreativitet

När man verkligen är avslappnad, lugnar hjärnans aktivitet ner sig från det snabba Beta-mönstret till de mjukare Alfa-vågorna. Ditt medvetande expanderar. Ny kreativ energi sätter igång att flöda. Rädslor försvinner. Du upplever en befriande känsla av frid och välmående. Inom biofeedback är Alfa-träning den mest rekommenderade behandlingen mot stress. Alfa-tillståndet hjälper dig att komma åt din kreativitet och är utmärkt för att lösa problem, komma på nya ideer och ett bra tillstånd för kreativ visualisering. I Alfa-tillstånd når du djupt ner i avslappning, vilket är mycket betydelsefullt för din hälsa och ditt välbefinnande. Alfa-vågor finns inom intervallet 7-12 Hz. Detta är alltså djup avslappning, men inte riktigt meditation. Alfa är så att säga porten till djupare medvetande-tillstånd. Inom Alfa-frekvenserna finner vi även Schuman-resonansen - resonansfrekvensen för jordens elektromagnetiska fält. ( Man brukar ange Schuman-resonansen till c:a 7,8 Hz, men den är inte alldeles konstant över tiden. )

 

   

Hjärnans rytmer frekvenser - theta-vågor
Theta

Meditation
Intuition
Minne


När man går djupare ner i avslappning kommer man till det flyktiga och nästan lite mystiska Theta-tillståndet, där hjärnans aktivitet nästan når ner till sömnens nivå, men bara nästan. Theta är det tillstånd där hjärnan mer eller mindre magiskt får saker att komma till uttryck i vad vi kanske kan kalla för din egen neurologiska smältdegel. Theta ökar din mottaglighet / känslighet / uppmärksamhet för de drömlika blixtar av ideer och inspiration som släpps loss och även gamla bortglömda minnen. I Theta-tillstånd kan du nå djupt ner i meditation. En känsla av att sväva. Theta är ett expansivt tillstånd och du kan mycket väl uppleva att ditt medvetande når utanför kroppen och dess begränsningar. Theta vilar direkt på tröskeln till det undermedvetna. Theta är idealtillståndet när man vill ägna sig åt att omprogrammera sinnet, minnas sina drömmar, självhypnos och super-learning. Inom biofeedback förknippar man Theta-tillståndet med de djupaste nivåerna av meditation. Theta spelar också en viktig roll när man vill åstadkomma beteendeförändringar, som t.ex när man vill göra något åt alkohol- och drogproblem. Theta-vågorna har en frekvens mellan 4-7 Hz. Vi passerar genom Theta när vi somnar och vaknar. I Theta kan vi få tillgång till kunskap och information som är bortom vårt vanliga vakna medvetande.

 

   

Hjärnans rytmer frekvenser - delta-vågor
Delta

Det undermedvetna
Healing
Sömn


Långa, långsamma vågrörelser. Delta är den långsammaste av de fyra olika typerna av hjärn-vågor. Delta förknippas mest med djup sömn. Vissa frekvenser inom Delta-omfånget bidrar till att frigöra tillväxthormon som kroppen behöver för att hela och regenerera sig. Sådan återhämtning gör kroppen när den är i djup vila. Delta är det våglängdsområde där det undermedvetna och intuition hör mest hemma och kommer ifrån. Delta-vågor spänner från nästan 0 och upp till 4 Hz.   

Till huvudsidan eye1.se/mind.htm